Klubben

Om Nes golfklubb

Nes Golfklubb ble stiftet i november 2009 og er tatt opp i Norges Golfforbund. Klubbens hjemmebane er Rommen Golfpark. Nes Golfklubb er en ideell organisasjon som drives på basis av frivillig innsats, og har etablert en medlemsmasse på nesten 1000 medlemmer.

Hjemmebanen, Rommen Golfpark, eies av Golfprosjekt AS som også står for salg av spilleretter, drift og vedlikehold. Klubben har en langvarig avtale om bruk av banen som vår hjemmebane.

Visjon
Klubbens visjon er å bli en klubb med et bra miljø slik at alle kan føle seg hjemme og trives i klubben. Klubben skal også jobbe for å gi medlemmene muligheter til å utvikle sine golfkunnskaper for en bedre trivsel i klubben og på banen.

Verdigrunnlag – Golfglede, muligheter og utfordringer for alle!