Banen

Lokale regler

• Bokstav- og tallkombinasjoner (f.eks A-1) henviser til «Official Guide to the Rules of Golf», kapittel IV side 445 (forslag til lokale regler) fra R&A.
 

Banens grenser (A-1) (Regel 18)

Merket med hvite staker og/eller hvite streker.

 
Straffeområder (B-1, B-2.1 og B-2.2) (Regel 17)

• Alle straffeområder på banen er røde straffeområder og merket med røde staker, plater eller streker.

• Hull 15: Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en ball krysset over hvitmerket banegrense og inn i det paralleltgående rødmerkede straffeområdet til høyre for green på hull 15, kan spilleren med ett straffeslag ta sideveis fritak:

Referansepunktet er på grensen til straffeområdet på motsatt side av ballens krysningspunkt med samme avstand fra hullet. Se regel 17.1d.
 

Unormale baneforhold (Regel 16.1) Grunn under reparasjon (GUR):

Merket med blå staker og/eller hvite streker og gjelder:

a) Steinfylte dreneringsgrøfter.
b) Dype furer/skader i bunker fra rennende vann.
c) Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.
Unntak: Fritak gjelder bare for ballens leie og planlagt sving, ikke slagstilling.
 

Uflyttbare hindringer:

• Hull 7: Betongfundament og strømstolper på hull 7 er definert som uflyttbare hindringer. Hvis spillerens ball ikke har truffet strømledning, stolper eller fundament med det forrige slaget (se lokal regel «Ball treffer luftledning») og spillerens ball, planlagte sving eller slagstilling fysisk påvirkes av betongfundamentet eller stolper, kan fritak tas uten straff etter regel 16.1.

• Veier (F-17): Alle kjøre- og gangveier som helt eller delvis er dekket av grus, for eksempel i kombinasjon med gress eller nedkjørt jord, defineres som uflyttbare hindringer. Fritak uten straff kan tas etter regel 16-1, med veienes naturlige ytterpunkter som grense.
• Alle avstandsmerker/staker og faste anvisningsskilt.


Flyttbare hindringer (Regel 15.2):

• Alle merkestaker (røde, blå/blå med hvit topp), men ikke hvite grensestaker.
 

Droppesone unormalt baneforhold/uflyttbar hindring (E-1.2)

Hull 14: Hvis en ball ligger på grusveien langs greenområdet til høyre for hull 14, eller veien påvirker spillerens planlagte slagstilling eller området for sving, kan spilleren spille ballen som den ligger, eller
a) Ta fritak uten straff etter regel 16.1, eller
b) Droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball uten straff i merket droppesone bak green. Droppesonen er fritaksområde etter regel 14.3.
 

Spilleforbudområde i unormalt baneforhold (E-8.1) (Regel 16.1f)

Hull 9: Et område mellom bunker og green på hull 9 er merket med blå stake(r) med hvit topp og hvite streker og er et spilleforbudområde. Hele området behandles som et unormalt baneforhold. Hvis spillerens ball er i området eller det påvirker spillerens planlagte slagstilling eller sving, må spilleren ta fritak uten straff etter regel 16.1f.
Denne lokale regel er midlertidig og oppheves når merkingen tas bort.
 

Ball treffer luftledning (E-11)

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning, eller tilhørende stolper inkludert festeanordninger, inne på banen på hull 1, 7, 10 eller 18, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått. Se regel 14.6 for fremgangsmåte. (Lokal regel for selve betongfundament og stolper på hull 7, se «Uflyttbare hindringer»).

Om ikke annet er angitt, er straff for brudd på lokal regel generell straff: Matchspill: Tap av hull – Slagspill: To straffeslag

Informasjon:
• Hvitt gjerde og garasjen til høyre for utslag 8, er merket som utenfor banen. • Sikkerhetsgjerde mot drivingrangen langs hull 18, er merket som inne på banen, fritak uten straff etter regel 16-1.
• Alle avstandsmerker/staker er til senter av puttinggreen.