SE DAGENS STATUS

STATUS - NES GOLFKLUBB

Golfbanen:ÅPEN
Kvalitet på greener:N/A
Proshop/kafé:ÅPEN
Bilutleie:ÅPEN
Booking leksjoner:ÅPEN
Driving range:ÅPEN
Treningsområde:ÅPEN
Klubbkontor:STENGTi
Simulator:STENGT

Banetilstand

(Avventer rapport)

Dagens aktiviteter

Ingen registrerte.

Værutsikter