Medlemskap

Medlemskap i Nes Golfklubb

Velkommen til Nes golfklubb. En golfklubb tilhørende Rommen Golfpark

Prisene for medlemskap ble fastsatt på årsmøtet 28. februar 2021. 

Medlemsskap hos oss er delt i 2, medlemsskap og spillerett. 
Medlemsskap betales til golfklubben og spillerett betales til Golf Prosjekt. 

I medlemsskapet er det inkludert 1 greenfee på banen og rabatt på greenfeerunder ellers. 

Spillerett gjelder for spill på banen, se under medlemsskap for mer informasjon. Alle medlemskap løper til det blir sagt opp.  Eventuell oppsigelse må skje skriftlig, og frist for oppsigelse er senest 31.desember for den påfølgende sesong. 

Spillerett blir bestilt fra år til år
kr 1 095/år

Voksne fra det året du fyller 20 år
Bestemt av årsmøtet 16. mars 2022

Gjelder for barn fra 13-18 år
Bestemt av årsmøtet 16. mars 2022

kr 200/år

Gjelder for barn 0-12 år
Bestemt av årsmøtet 16. mars 2022

kr 2 490/år

Gjelder for 2 voksne og 2 barn i en familie
Bestemt av årsmøtet 16. mars 2022