Medlemskap

Medlemskap i Nes Golfklubb

Velkommen til Nes golfklubb. En golfklubb tilhørende Rommen Golfpark

 

Medlemsskap hos oss er delt i 2, medlemsskap og spillerett. 
Medlemsskap betales til golfklubben og spillerett betales til Golf Prosjekt. 

I medlemsskapet er det inkludert 1 greenfee på banen og rabatt på greenfeerunder ellers. 
I medlemskap junior er det ikke inkludert 1 greenfee.

Spillerett gjelder for spill på banen, se under medlemsskap for mer informasjon. Alle medlemskap løper til det blir sagt opp.  Eventuell oppsigelse må skje skriftlig, og frist for oppsigelse er senest 31.desember for den påfølgende sesong. 

Spillerett blir bestilt fra år til år

Priser på medlemsskap i 2024:
kr 1 095/år

Voksne fra 20 år og eldre i kalenderåret
Bestemt av årsmøtet 2. mars 2023

Gjelder for barn fra 13-19 år i kalenderåret
Bestemt av årsmøtet 2. mars 2023

kr 200/år

Gjelder for barn 0-12 år
Bestemt av årsmøtet 2. mars 2023

kr 2 490/år

Gjelder for 2 voksne og 2 barn i en familie
Bestemt av årsmøtet 2. mars 2023