Medlemskap

Medlemskap i Nes Golfklubb

Velkommen til Nes golfklubb. En golfklubb tilhørende Rommen Golfpark

Prisene for medlemskap ble fastsatt på årsmøtet 28. februar 2021. 

Medlemsskap hos oss er delt i 2, medlemsskap og spillerett. 
Medlemsskap betales til golfklubben og spillerett betales til Golf Prosjekt. 

I medlemsskapet er det inkludert 1 greenfee på banen og rabatt på greenfeerunder ellers. 

Spillerett gjelder for spill på banen, se under medlemsskap for mer informasjon. Alle medlemskap løper til det blir sagt opp.  Eventuell oppsigelse må skje skriftlig, og frist for oppsigelse er senest 31.desember for den påfølgende sesong. 

Spillerett blir bestilt fra år til år
kr 1 095/år

Voksne over 20 år
Bestemt av årsmøtet 28. februar 2021

Gjelder for barn fra 13-20 år
Bestemt av årsmøtet 28. februar 2021

kr 200/år

Gjelder for barn 0-12 år
Bestemt av årsmøtet 28. februar 2021

kr 2 490/år

Gjelder for 2 voksne og 2 barn i en familie
Bestemt av årsmøtet 28. februar 2021

kr 0/år

kr 6 900/år

Fritt spill hele sesongen.
Fri rangeballer, avtalen er personlig. Det tilkommer et depositum på kr. 100,- for rangekort.
Kaffeavtale, fri kaffe fra 15.april-15.oktober i egen kaffekopp. Uten egen kaffekopp, koster kaffen kr. 10,-.
En gjest hver dag med 50% rabatt på ordinær greenfee. Gjest må være i samme flight som innehaver av spilleretten.
Leie golfbil til 50% rabatt av ordinær medlemspris. Golfbilen må brukes av innehaver av spilleretten.
10% på alle klær i proshop.
Ektefelle/samboer med samme adresse, får – 800,- i rabatt på samme spillerett.
Barn/barnebarn spiller gratis t.o.m det året de fyller 15 år når de spiller sammen med innehaver av spilleretten.
Ved misbruk av fordeler, vil fordelene bli inndratt for resten av sesongen.

kr 5 200/år

Fritt spill hele sesongen.
Gjestrabatt - kr.100,- på ordinær greenfee på en gjest pr runde
Barn/barnebarn spiller gratis t.o.m det året de fyller 15 år når de spiller sammen med innehaver av spilleretten.
Ektefelle/samboer med samme adresse, får – 800,- i rabatt på samme spillerett.

Spillerett alle hverdager med spilletid før kl.12 00. Kr. 100 i rabatt på ordinær greenfee ettermiddag, helg og helligdag.
Gjestrabatt - kr.100,- på ordinær greenfee på en gjest pr runde på hverdager før kl.12.

kr 2 700/år

Fritt spille hele sesongen t.o.m det året man fyller 26.
Gjestrabatt - kr.100,- på ordinær greenfee på en gjest pr runde

kr 1 600/år

Fritt spill hele sesongen fra året du fyller 16 t.o.m året du fyller 19 år.

kr 1 000/år

Fritt spill hele sesongen t.o.m året du fyller 15 år. Denne spilleretten er gratis dersom du spiller med en foresatt eller besteforelder med full spillerett.

Fritt spill hele sesongen t.o.m året du fyller 19 år.
Gratis rangeballer, kun til bruk for den som innehar spilleretten. Fordelen inndras ved misbruk. Det tilkommer et depositum på kr.100,- for rangekort.
50% rabatt på ordinær greenfee på en gjest pr dag.

kr 1 700/år

5 greenfeerunder. Kan kjøpes til 5 runder ekstra om man ønsker.

kr 3 700/år

Spilleretten for deg som bor mest i utlandet eller som kun spiller i ferien.
Fritt spill fra 1. juni -31. august .