Nyheter

Innkalling til Årsmøte Nes Golfklubb

Av: Martin Anfindsen  |  Publisert: 27. januar 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til  Årsmøte Nes Golfklubb

Årets Årsmøte blir på Lillerommen onsdag  28.februar 2024, kl 18.00.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.februar 2024 til mail  admin@nesgolf.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nesgolf.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Følg med på klubbens hjemmeside: www.nesgolf.no

Vel møtt  

Vormsund,  26. februar 2024
 

Styret