Nyheter

Årsmøte 2023

Av: Glenn Ruben Forberg  |  Publisert: 1. mars 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til årsmøte 2. mars 2023 kl. 18:00

Til medlemmene i NES Golfklubb
Vormsund 29.01.2023

Innkalling til årsmøte i NES Golfklubb 2023


Styret innkaller herved til årsmøte i NES Golfklubb.


Årsmøtet avholdes torsdag 2. mars kl 1800 på Lillerommen selskapslokaler.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet. til admin@nesgolf.no   

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden nesgolf.no og på klubbens Facebookside.  Der vil også bli trykt opp noen eksemplarer som kan hentes i Proshop.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NES Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NES Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NES Golfklubb lover. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes på 90052429 eller martin.anfindsen@gmail.com

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i NES Golfklubb