Koronavirus

I pressekonferanse onsdag 1. april kl. 11.30 informerte Helsedirektoratet at det nå kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet så lenge man holder seg innenfor de generelle anbefalingene for forebygging av smitte. De generelle anbefalingene er blant annet:

   • At man ikke selv er smittet eller i karantene
   • Maks 5 personer i en gruppe
   • Minst 2 meters avstand innad i gruppen og til andre grupper
   • Håndhygiene
   • Hosteregler etc.

I golfen har det blitt jobbet hardt for å få til denne åpningen og det blir viktig at alle kjenner godt til og følger retningslinjene som blir gitt. Dette setter setter krav og et stort ansvar til oss golfklubber. Det er derfor ekstremt viktig at alle bidrar til å overholde retningslinjene og smittvernreglene.

I tillegg til de generelle retningslinjene fra Helsedirektoratet har NGF utarbeidet retningslinjer som gjelder ved golfspill. Retningslinjene setter krav til spillerne både før under og etter spill. Vi ber samtlige medlemmer om å lese retningslinjene nøye (klikk på bildene nederst på siden for større visning). Vi gjør oppmerksom på at retningslinjene er oppdatert etter at NGF åpnet for at det kan spilles handicaptellende selskapsrunder. I den forbindelse er det også gjort modifiseringer i enkelte regler som du kan lese om her!

Det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger og få aksept for at vi skal kunne drive så mye som mulig av vår aktivitet også i disse spesielle tidene.

NGF har nå lagt ut en advarsel om at ikke alle forstår alvoret i situasjonen.

NGF skriver at de aller fleste golfklubber ser ut til både å informere godt og ha gode rutiner og kontroll når det gjelder smittevern i disse dager. De får imidlertid også meldinger fra personer som har dårlige opplevelser, der flere klubber tror aktiviteten kan foregå slik den gjorde før koronaviruset slo til. Vi risikerer at alle golfbaner må stenge dersom retningslinjene ikke blir fulgt.

NGF minner om at det ikke skal utøves golfaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Vi har blant annet toalett stengt. Dette skyldes ene og alene faren for økt smitterisiko. Vi oppfordrer våre medlemmer og gjester til å følge retninslinjene fra NGF, de er oppslått ved start og ligger vedlagt under.

Lukkede klubbturneringer

Norges golfforbund har nå åpnet for at klubbene kan arrangere lukkede klubbturneringer, men man må fortsatt ta hensyn til at vi lever med en stadig fare for smitte av koronaviruset. Det betyr f.eks. at alle må passe på at det ikke blir ansamling av personer, verken før under eller etter spill (f.eks. er ikke shot-gun start og premieutdelinger tillatt). Man må også til enhver tid holde min. 2 m avstand til med- og motspillere. Vi har lagt ut noen turneringer på golfbox, så det er bare å melde seg på. Den første er allerede 10. Mai. Retningslinjer for lukkede klubbturneringer finner du her.

VTG-Kurs

Det er nå åpnet for å avholde VTG-kurs, trykk her for mer informasjon.

For mer informasjon om retningslinjer og tiltak se NGF, NIF og FHIs temasider om koronaviruset: