BARN OG UNGDOM

I 2020 ønsker klubben å fortsette satsningen på barn og ungdom.

Barn

Vi vil ha en fast dag hvor vi arrangerer knøttegolf for barn mellom 3 og 11 år. Knøttegolf kombinerer golf og lek og har vært et populært tilbud for klubbens yngste medlemmer.

Knøtter spiller gratis på hovedbanen . Forutsetter medlemskap

Første to samlinger  blir i mai

Ungdom

Vi søker ungdom mellom 11 – 19 år som ønsker å være med i en organisert ungdomsgruppe.  Vi kommer til å tilby:

  • Faste treninger med PGA Pro
  • Fadderordning for spill på banen
  • Sosialt samvær
  • Turneringer

All ungdom kan bli med, uansett ferdighetsnivå.

Legg merke til den gunstige spillerett på 18 hulls banen.

Barn og barnebarn spiller gratis i følge med medlem med full spillerett

Kontaktperson barn                         Kontaktperson ungdom

Eva Marie Ruud                                   Tina Marie Brekke