Klubbturneringer

 

Norges golfforbund har åpnet for å arrangere lukkede klubbturneringer.

Det er nå åpnet for at klubbene kan arrangere lukkede klubbturneringer, men man må fortsatt ta hensyn til at vi lever med en stadig fare for smitte av koronaviruset. Det betyr f.eks. at alle må passe på at det ikke blir ansamling av personer, verken før under eller etter spill (f.eks. er ikke shot-gun start og premieutdelinger tillatt). Man må også til enhver tid holde min. 2 m avstand til med- og motspillere.
Vi har lagt ut noen turneringer på golfbox, så det er bare å melde seg på. Den første er allerede 10. Mai.

Se vedlagte retningslinjer.