Har du husket å betale medlemsavgiften?

 

Årets golfsesong er godt i gang og banen er fylt med blide medlemmer og gjester.

Betalingsfristen for medlemsavgiften hadde utløp i slutten av mars, har du husket å betale den? Dersom du ikke har betalt er det ikke for seint, overfør 995 kroner til kontonr. 1271.22.82019. Overføringen kan merkes med navn og medlemsnummer. Medlemskontigenten kan også betales i proshoppen ved anledning. Vi vil starte slettingen av medlemmer som ikke har betalt medlemsavgiften i golfbox i løpet av uken. Dersom du opplever å være sperret ute er det bare å betale så vil golfbox åpnes igjen.

Vi gleder oss til å se dere på banen!