BARN OG UNGDOM

I 2020 ønsker klubben å fortsette satsningen på barn og ungdom.

Barn

 

Vi vil ha en fast dag hvor vi arrangerer knøttegolf for barn mellom 4 og 12 år. Knøttegolf kombinerer golf og lek og har vært et populært tilbud for klubbens yngste medlemmer.

Faste trening hver torsdag kl 17.00-18.00

Knøtter spiller gratis på hovedbanen. Dette forutsetter medlemskap i Nes golfklubb.

Treningen er GRATIS

Ungdom

 

Vi søker ungdom mellom 13 – 19 år som ønsker å være med i en organisert ungdomsgruppe. Vi vil tilby:

  • Faste treninger med PGA Pro
  • Fadderordning for spill på banen
  • Sosialt samvær
  • Turneringer

All ungdom kan bli med, uansett ferdighetsnivå.

Legg merke til den gunstige spillerett på 18 hulls banen.

Barn og barnebarn spiller gratis i følge med medlem med full spillerett

Trening er GRATIS

Kontaktperson barn                         Kontaktperson ungdom

Eva Myrvang

Eva Marie Ruud                                   Tina Marie Brekke