Innkalling til digitalt Årsmøte Nes Golfklubb

 

Årets Årsmøte blir avholdt elektronisk, mandag 15. mars 2021, kl 18.00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars 2021 til mail  admin@nesgolf.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nesgolf.no.

Praktisk informasjon med tanke på påmelding, deltagelse, og gjennomføring av Årsmøtet, vil bli sendt ut i forkant av møtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Styret ber samtidig om at at alle medlemmer logger seg på Golfbox og kontrollerer at informasjon om mail-adresse, telefon, og selvsagt boligadresse, er korrekt innlagt.

Vi sees/høres:)

Vormsund, 14. februar 2021
Styret