INFORMASJON FRA STYRET

Har du spørsmål knyttet til medlemskap, klubben eller banen for øvrig? Ta kontakt med en i styret, kontaktinformasjon finnes i listen under. Du kan også sende en mail til admin@nesgolf.no. Her finner du også informasjon om årsmøter og protokoller fra tidligere årsmøter.

Navn Funksjon E-post
Martin Anfindsen
Leder martin.anfindsen@gmail.com
Glenn Ruben Forberg Nestleder glenn.ruben.forberg@comfort.no
Gjermund Lysfjord Styremedlem gjermund.lysfjord@gmail.com
Eva  Myrvang Styremedlem myr-ja@online.no
Guro Harstad Styremedlem guro.harstad1@gmail.com
Tina Marie Brekke Varamedlem brekke_007@hotmail.com
Kjell Roar Unes Varamedlem kjell@elesco.no