INFORMASJON FRA STYRET

Har du spørsmål knyttet til medlemskap, klubben eller banen for øvrig? Ta kontakt med en i styret, kontaktinformasjon finnes i listen under. Du kan også sende en mail til admin@nesgolf.no. Her finner du også informasjon om årsmøter og protokoller fra tidligere årsmøter.

Navn Funksjon E-post
Martin Anfindsen
Leder martin.anfindsen@gmail.com
Glenn Ruben Forberg Nestleder glenn.forberg@gmail.com
Gjermund Lysfjord Styremedlem gjermund.lysfjord@gmail.com
Eva  Myrvang Styremedlem myr-ja@online.no
Gunn Degvold Styremedlem gunndeg@outlook.com
Karen E.Hansen Varamedlem karlis.hansen@gmail.com
Kjell Roar Unes Varamedlem kjell@elesco.no