Nyheter

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE 2022

Av: Glenn Ruben Forberg  |  Publisert: 15. februar 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsmøtet i år blir på Lille Rommen

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

Kjære medlem, 
Det er tid for årsmøte og du innkalles med dette til årsmøte i Nes Golfklubb onsdag 16. mars 2022 kl. 19:00.

Eventuelle innkomne forslag må være styret i hende innen 2. mars 2022. En fullstendig saksliste med dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på nettet og være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

Årsberetning, regnskap, styrets forslag, innkomne forslag med mer vil bli lagt ut på hjemmesidene våre senest 1 uke før årsmøtet. 

Tidspunkt: Onsdag 16. mars 2022 kl. 19:00, oppmøte 18:30
Sted: Lille Rommen


Dagsorden:
1. Valg av møteleder, referent, to personer til å undertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap 2021
6. Kontrollkomiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Styrets forslag
9. Budsjett 2022
10. Valg
11. Avslutning


Vel møtt!

Styret i Nes Golfklubb