BANEKOMITE

 

Vi har en banekomite som er åpen for alle som ønsker å delta. Arbeidsoppgavene er veldig varierende, og omfatter blant annet:

  • vedlikehold av bunkere
  • rydding og sognering av hele spillefeltet
  • tømming av søppel
  • blomster og annet grønt arbeid
  • plukking av baller på driving range
  • generelt vedlikehold på anlegget

Ikke bare hever vi standarden på hele anlegget, men det er med på å bygge opp et sosialt engasjement.

Bli med du også.

Kontaktperson

Torleif Brekke

brekken@online.no