Årsmøte

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Nes Golfklubb. Årsmøtet avholdes den 28. februar 2020 kl 1800 på Rommen Golfpark «Kroa». Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. februar 2019 til Eidsvollveien 2160 Vormsund eller e-post admin@nesgolf.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nesgolf.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år og vært medlemav idrettslaget i minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret