Medlemsmøte 6. desember

 

Nes Golfklubb ønsker å invitere alle medlemmer til medlemsmøte 6. desember klokken 1830.

Som kanskje noen har merket seg er det satt i gang arbeid oppe ved låven. Arbeidet er starten på et tilbygg som skal romme den nye simulatoren og proshop. Baneselskapet vil presentere planer for tilbygget på møtet. Styret vil også komme med informasjon om klubbens tilstand og vi ønsker innspill fra våre medlemmer om hvilke prioriteringer klubben skal gjøre i 2017.

Vel møtt!