BARN og UNGDOM

På mandager gjennom sesongen arrangeres knøttegolf for barn mellom 3 og 10 år. Knøttegolf kombinerer golf og lek og har vært et populært tilbud for klubbens yngste medlemmer.

Knøtter spiller gratis på korthullsbanen og evt. prøverunder på 18-hullsbane etter avtale.

Kontaktperson for knøttene

Eva Marie Ruud
evamarie@rommengolfpark.no