INFO – BANEN

Nytt av året er at hull rekkefølgen er endret.  Baneguide er oppdatert.  Etter hull  9 passerer spillerne gamle klubbhuset hvor toalettafasiliter finnes.  Hull 1 og 10 er ved Proshop/låven.  Her er det muligheter for å kjøpe mat og drikke.

Golf sesongen varer lenge på Nes.  Historisk har vi åpnet tidlig i april og avsluttet medio november.

Banen har 4 utslagssteder som alle er slopet for både damer og herrer.  Banen kjennetegnes som en åpen parkbane som er god å gå , men langt å slå.  Kanskje burde flere bruke andre Tee-steder en vanlig?